LXXI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 20 grudnia 2023 r.08.12.2023

LXXI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 20 grudnia 2023 r.

08.12.2023

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że LXXI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023 r. (środa), o godz. 9.00 w Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad LXXI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIX LXX  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych - Pobierz (168kB) pdf
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o realizacji uchwał podjętych na LXIX i LXX  Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym - Pobierz (298kB) pdf
 6. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach w okresie między sesjami: kontrola wykonania i nadzoru nad funkcjonowaniem targowisk i placów targowych na terenie Gminy Mrocza  w roku 2022 oraz I półrocze roku 2023 - Pobierz (348kB) pdf
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2024 – 2042 - Pobierz (3736kB) pdf
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy
  Finansowej Gminy Mrocza na lata 2024– 2042 - Pobierz (170kB) pdf
  c) przedstawienie własnych autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
  do projektu WFP,
  d) dyskusja,
  e) głosowanie uchwały.
  2) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok - Pobierz (2198kB) pdf
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
  b) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej przez jej przewodniczących
  lub wyznaczonych członków komisji - Pobierz (553kB) rar
  c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu
  oraz w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
  w projekcie - Pobierz (305kB) rar
  d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi propozycjami zmian
  do projektu budżetu przez radnych oraz przez Burmistrza,
  e) głosowanie nad autopoprawkami Burmistrza oraz zmianami zgłoszonymi przez radnych,
  f) odczytanie projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawek 
  i przegłosowanych wniosków radnych,
  g) głosowanie nad uchwałą budżetową z uwzględnieniem przegłosowanych
  poprawek w podpunkcie „e”,
  3) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023 – 2038 - Pobierz (2952kB) zip
  4) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2023 r. - Pobierz (827kB) zip
  5) w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Bydgoszcz pomocy finansowej w formie dotacji celowej (gospodarka odpadami) - Pobierz (9kB) plik
  6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Miasta Bydgoszczy (Metropolitarna Karta Uczniowska) - Pobierz (8kB) plik
  7) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Mrocza - Pobierz (23kB) word
  8) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2024 - Pobierz (24kB) zip
  9) w sprawie rozpatrzenia petycji skierowanej do Rady Miejskiej w Mroczy - Pobierz (23kB) word
 8. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie obrad sesji.

Harmonogram posiedzeń
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed LXXI Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 20 grudnia 2023 r.


POSIEDZENIE
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury

14 grudnia 2023 r. (czwartek), godz. 16:30

Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)


POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej

19 grudnia 2023 r. (wtorek), godz. 16:30

Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)Jednocześnie zachęcam wszystkich do oglądanie obrad w Internecie.
Transmisję on-line można oglądać na kanale https://esesja.tv/.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Łukasz Piotrowski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (8 grudnia 2023)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (10 grudnia 2023, 14:05:43)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (21 grudnia 2023, 07:32:52)
Zmieniono: Dodanie plików do pkt 4 i 5

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 379