LXIX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 24 listopada 2023 r.17.11.2023

LXIX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 24 listopada 2023 r.

17.11.2023

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że LXIX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 r. (piątek), o godz. 11.00 w Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad  LXIX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z  LXVIII  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach  i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o  pracy w okresie międzysesyjnym  oraz realizacji uchwał. 
 6. Informacja o złożonych wnioskach do budżetu Gminy Mrocza na rok 2024.
 7. Informacja na temat założeń Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2023-2029 "Człowiek siłą Krajny i Pałuk"
 8. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2038 - Pobierz (4273kB) pdf
  2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na rok 2023 - Pobierz (1521kB) pdf
  3) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku - Pobierz (16kB) plik
  4) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego - Pobierz (25kB) word
  5) w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych - Pobierz (17kB) word
  6) w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych - Pobierz (21kB) word
  7) w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na  rzecz ich użytkowników wieczystych - Pobierz (19kB) word
  8) w sprawie zgody na bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Pobierz (20kB) word
  9) w sprawie woli zawarcia umowy pomiędzy Gminą Mrocza i Gminą Sośno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego - Pobierz (18kB) word
  10) w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla którego organizatorem jest Gmina Mrocza - Pobierz (22kB) word
  11) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - Pobierz (25kB) word
  12) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” - Pobierz (25kB) word
  13) w sprawie ustanowienia programu osłonowego  „Posiłek w szkole i w domu” - Pobierz (30kB) word
  14) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania miastu Bydgoszcz zadania własnego Gminy Mrocza z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów - Pobierz (17kB) word
 9. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad sesji.

Harmonogram posiedzeń
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed LXIX Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 24 listopada 2023 r.


POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej

24 listopada 2023 r. (piątek), godz. 8:30

Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)Jednocześnie zachęcam wszystkich do oglądanie obrad w Internecie.
Transmisję on-line można oglądać na kanale https://esesja.tv/.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Łukasz Piotrowski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (17 listopada 2023)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (19 listopada 2023, 12:40:42)

Ostatnia zmiana: Bartłomiej Panek (23 listopada 2023, 11:40:28)
Zmieniono: Dodano załączniki 7_1 i 7_2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 403