LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 października 2023 r.20.10.2023

LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 października 2023 r.

20.10.2023

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. (piątek), o godz. 11.00 w Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad  LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z  LXVII  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o  pracy w okresie międzysesyjnym  oraz realizacji uchwał. 
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mrocza w roku szkolnym 2022/2023 - Pobierz (806kB) pdf
 7. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach w okresie międzysesyjnym:
  - kontrola w zakresie gospodarowania odpadami – nadzoru nad sposobem weryfikacji deklaracji mieszkańców za odpady za rok 2022 oraz I półrocze 2023 r. - Pobierz (217kB) pdf
 8. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na rok 2023 - Pobierz (1254kB) zip
  2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - Pobierz (11kB) plik
  3) w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej - Pobierz (7kB) plik
  4) w sprawie nieodpłatnego przekazanie na rzecz ENEA Oświetlenie Sp. z o.o w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy Mrocza - Pobierz (27kB) zip
  5) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - Pobierz (150kB) zip
  6) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej - Pobierz (40kB) word
  7) potwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Pobierz (15kB) word
 9. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad sesji.

Harmonogram posiedzeń
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed LXVIII Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 27 października 2023 r.


POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej

24 października 2023 r. (wtorek), godz. 16:30

Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)Jednocześnie zachęcam wszystkich do oglądanie obrad w Internecie.
Transmisję on-line można oglądać na kanale https://esesja.tv/.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Łukasz Piotrowski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (20 października 2023)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (22 października 2023, 13:07:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 302