LVIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 24 marca 2023 r.17.03.2023

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 24 marca 2023 r.

17.03.2023

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że LVIII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 24 marca 2023 r. (piątek), o godz. 11.00 w Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad LVIII  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o realizacji uchwał podjętych na LVII Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nakle nad Notecią o pomocy przyznanej przez BP AR i MR rolnikom, w tym z Gminy Mrocza. - Pobierz (697kB) pdf
 7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. za 2022 rok. - Pobierz (4564kB) pdf
 8. Informacja o działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w 2022 r. oraz analiza funkcjonowania świetlic, Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, hali widowiskowo – sportowej, Ośrodka Hotelowo – Rekreacyjnego. - Pobierz (119kB) zip
 9. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. - Pobierz (1778kB) zip
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wsparcia Rodziny dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2022 – 2024 za rok 2022. - Pobierz (517kB) pdf
 11. Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2016 - 2022. - Pobierz (797kB) pdf
 12. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach:
  - trybu postępowania w sprawach udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie Gminy Mrocza w roku 2022 - Pobierz (627kB) pdf
  - trybu postępowań w sprawach o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Mrocza spółkom wodnym i sposobu ich rozliczania w roku 2022 - Pobierz (438kB) pdf ; Pobierz (214kB) pdf
 13. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023 – 2038 - Pobierz (3233kB) zip
  2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2023 r. - Pobierz (1094kB) zip
  3) w sprawie zamiany działek położonych w Wyrzy gmina Mrocza - Pobierz (31kB) word
  4) w sprawie zamiany działek położonych w Ostrowie gmina Mrocza - Pobierz (31kB) word
  5) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - Pobierz (668kB) zip
  6) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mrocza na rok 2023 - Pobierz (51kB) zip
 14. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie obrad sesji.

Harmonogram posiedzeń
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed LVIII Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 24 marca 2023 r.


POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej

24 marca 2023 r. (piątek), godz. 8:00

Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)


Jednocześnie zachęcam wszystkich do oglądanie obrad w Internecie.
Transmisję on-line można oglądać na kanale https://esesja.tv/.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Jarosław Odrobiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (17 marca 2023)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (19 marca 2023, 18:33:58)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (20 marca 2023, 09:47:19)
Zmieniono: Dodanie załącznika do pkt 6

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 674