Zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych10.11.2022

Zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych

10.11.2022

       Wytyczne jak kupić węgiel po preferencyjnej cenie:
1.      Gmina Mrocza prowadzić będzie sprzedaż węgla dostarczanego przez Podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych.
2.      Wnioski weryfikuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy ul. Łąkowa 7 89-115 Mrocza
3.     Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminom do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

4.      Preferencyjnego zakupu węgla może dokonać jedynie osoba fizyczna z gospodarstwa
domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
5.      Cena zakupu węgla po cenie preferencyjnej wynosi 2 000 zł brutto za tonę i zgodnie z ustawą jest taka sama niezależnie od asortymentu.
6.      Węgiel będzie można odebrać po  pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz po opłaceniu należności stanowiącej iloczyn ilości węgla oraz kwoty 2 000 zł na konto bankowe nr  92 8144 0005 2117 0040 0114 0026, 
7.      Węgiel będzie można odebrać w następujących  punktach:
·         WĘGLO-ZŁOM Spółka z o.o. ul. J. Piłsudskiego 24, 89-115 Mrocza, tel. 523856126
·         MELETE Sp. z o.o. ODDZIAŁ w Mroczy - Punkt Sprzedaży Detalicznej ul. Łobżenicka 18, 89-115 Mrocza, tel. 523212179
·         GAMI - P.H.U. Michał Wnuk 89-115 Kozia Góra Krajeńska 1 tel. 523856981
8. Nie może nabyć węgla wnioskodawca ani żaden inny członek jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października
2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe
9.      Węgiel zostanie dostarczony w ciągu 7 dni od daty płatności. Węgiel w ilości nie mniejszej niż 500 kg w cenie zakupu na terenie gminy Poniżej 500 kg transport we własnym zakresie.
10.  Usługi dodatkowe (np. workowanie) według cennika pośrednika.

  Pobierz wniosek (241kB) pdf
  Pobierz wniosek (25kB) word
  Pobierz wzór polecenia przelewu (41kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: p. o. Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (10 listopada 2022)
Opublikował: Arleta Fridehl (10 listopada 2022, 07:14:27)

Ostatnia zmiana: Arleta Fridehl (10 listopada 2022, 11:46:58)
Zmieniono: dodanie wzoru przelewu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 356