Wybory Prezydenta RP - 2015

Wybory Prezydenta RP - 2015

Komunikat Nr 2 Przewodniczących OKW

KOMUNIKATOBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Nr 1 – 11powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RPzarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.INFORMUJE SIĘ, ŻEOBWODOWE KOMISJE WYBORCZEw dniu 24 maja 2015 r.rozpoczną pracę o godz. 6:00LOKALE [...]

Zaświadczenia o prawie do głosowania

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania:- jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego [...]

Komunikat Przewodniczących OKW

KOMUNIKATOBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Nr 1 – 11powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RPzarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.INFORMUJE SIĘ, ŻEOBWODOWE KOMISJE WYBORCZEw dniu 10 maja 2015 r.rozpoczną pracę o godz. 6:00LOKALE [...]

Zarządzenie Nr 0050.78.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.76.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.70.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych

Informacjadla członków obwodowych komisji wyborczychpowołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RPzarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.Informuje się, że pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, zwołano na dzień 23 kwietnia [...]

Zarządzenie Nr 0050.70.2015

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych [...]

Komunikat w sprawie spisu wyborców

Komunikat w sprawie spisu wyborców - [...]

Zarządzenie Nr 0050.67.2015

w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do glosowania w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych

w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, które są jednocześnie wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego. [...]

Zarządzenie Nr 0050.56.2015

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego informatycznej obsługi w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.- [...]

Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

KOMUNIKATBurmistrza Miasta i Gminy Mroczaz dnia 17 marca 2015 r.w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 i [...]

Zarządzenie Nr 0050.36.2015

w sprawie techniczno – administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.35.2015

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 r.

dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych. [...]

metryczka