Uchwała nr V/34/2015Rady Miejskiejz dnia 9 lutego 2015w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/246/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Mrocza ( Dz. Urz. Woj, Kuj - Pom. z 2012 r. poz. 3849 ) Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt li art 6j ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1399) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr V/34/2015
Rady Miejskiej
z dnia 9 lutego 2015


w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/246/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Mrocza ( Dz. Urz. Woj, Kuj - Pom. z 2012 r. poz. 3849 )

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt li art 6j ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1399) uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (101kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (12 lutego 2015, 12:21:27)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (11 kwietnia 2015, 20:02:53)
Zmieniono: Dodanie informacji o niepodleganiu publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 800