zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RO.271.3.1.2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 6 marca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Ogłoszenie o zamówieniu - Pobierz (556kB) pdf
SIWZ - Pobierz (680kB) pdf
Załączniki edytowalne - Pobierz (228kB) word

Dokumentacja techniczna:
- Architektura - część 1 - Pobierz (9222kB) rar
- Architektura - część 2 - Pobierz (9431kB) rar
- Konstrukcja - Pobierz (9835kB) rar
- Sanitarna - Pobierz (5748kB) rar
- Wewnętrzna i instalacja elektryczna - Pobierz (10501kB) rar
- Przedmiary robót - Pobierz (1511kB) rar

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz (175kB) pdf
Protokół z otwarcia ofert - Pobierz (60kB) pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Pobierz (75kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (20 lutego 2020, 13:43:48)

Ostatnia zmiana: Sebastian Mazur (13 marca 2020, 11:16:57)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 374