Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza MiG Mrocza przed upływem kadencji

Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza MiG Mrocza przed upływem kadencji

Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego

Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji, przeprowadzonym w dniu 5 grudnia 2021 r. [...]

Protokoły głosowania w Obwodzie oraz Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1 w Mroczy - [...]

Instrukcja głosowania

Instrukcja o sposobie głosowania oraz warunkach i ważności głosu w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 5 grudnia 2021 r. [...]

KOMUNIKAT Obwodowych Komisji do spraw Referendum Nr 1 - 11 z dnia 4 grudnia 2021 r.

sprawie rozpoczęcia pracy oraz godzin otwarcia lokali referendalnych na terenie Gminy Mrocza w dniu 5 grudnia 2021 r. [...]

Postanowienie Nr 110/2021 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 4 grudnia 2021 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa oraz powołania członka w obwodowej komisji do spraw referendum [...]

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zwołania drugich posiedzeń Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Gminie Mrocza, powołanych do przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień [...]

Postanowienie Nr 105/2021 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa oraz powołania członka w obwodowej komisji do spraw referendum [...]

Postanowienie Nr 104/2021 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa oraz powołania członka w obwodowej komisji do spraw referendum [...]

Komunikat Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mroczy z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie składu osobowego, siedziby oraz dyżurów Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Mroczy [...]

Informacja o składzie OKdsR z terenu Gminy Mrocza z funkcjami

Informacja o składzie OKdsR z terenu Gminy Mrocza z funkcjami [...]

Informacja o składzie MKdsR w Mroczy z funkcjami

Informacja o składzie MKdsR w Mroczy - z funkcjami [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie sporządzenia spisu osób uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 5 grudnia 2021 r.- Treść komunikatu - [...]

Postanowienie Nr 94/2021 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji do spraw referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 5 grudnia 2021 r. [...]

Postanowienie Nr 93/2021 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum [...]

Postanowienie Nr 92/2021 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mroczy w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 5 grudnia 2021 r. [...]

Postanowienie Nr 91/2021 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mroczy [...]

Informacja dla osób uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji

Informacja dla osób uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 listopada 2021 r.

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 3 listopada 2021 r.

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonywanych przez osoby uprawnione do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 3 listopada 2021 r.

o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania organu gminy przed upływem kadencji.Informacja - [...]

Uchwała Nr XL/320/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie wskazania osób do składu Miejskiej Komisji do spraw Referendum  w Mroczy oraz Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji, zarządzonym na [...]

Postanowienie Nr 85/2021 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych w Gminie Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.105.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 5 grudnia 2021 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.104.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla członków Miejskiej i Obwodowych Komisji do spraw Referendum oraz wydatków na  obsługę informatyczną Miejskiej oraz Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum gminnym w [...]

Zarządzenie Nr 120.44.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 5 grudnia 2021 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.43.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie techniczno – administracyjnej obsługi zadań referendalnych związanych z referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 5 grudnia 2021 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.101.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum, związanych z referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kade [...]

Obwieszczenie Postanowienia Nr 82/2021 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 20 października 2021 r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji [...]

Postanowienie Nr 84/2021 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie ustalenia liczebności oraz zasad powołania Miejskiej i obwodowych komisji do spraw referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 5 grudnia 2021 [...]

Postanowienie Nr 82/2021 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 20 października 2021 r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji  [...]

Uchwała Nr XXXVIII/290/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z powodu nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach [...]

metryczka