Rekrutacja rachmistrzów

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych.
Termin składania ofert od 18 do 27 czerwca 2021r.

Formularz zgłoszeniowy (110kB) pdf
Informacja o naborze na rachmistrza (171kB) pdf
Regulamin (143kB) pdf
Plakat (293kB) plikWydłużono termin rekrutacji do 16 lutego 2021 r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Narodowy Spis Powszechny 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r. (po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.), według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r. - wydłużono do 16 lutego 2021 r.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 18 lat,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejsce składania ofert:

- pocztą tradycyjną: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, ul. Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza z   dopiskiem „NSP 2021 - Nabór rachmistrzów”,
-  osobiście: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, ul. Plac 1 Maja 20 ,89-115 Mrocza z   dopiskiem „NSP 2021 - Nabór rachmistrzów”,
-  pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mail Urzędu: urzad@mrocza.pl 
(Wydrukuj formularz, Wypełnij, Podpisz, Zrób skan, Załącz skan do e-maila, Wyślij)

Szczegółowe informacje o naborze i druk zgłoszenia znajdują się w poniższych załącznikach


Informacja o naborze na rachmistrza (88kB) pdf
Formularz do pobrania (11kB) word
Plakat (216kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Pokora (28 stycznia 2021)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (29 stycznia 2021, 07:04:30)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (18 czerwca 2021, 10:46:50)
Zmieniono: Dodanie informacji o naborze uzupełniającym na rachmistrzów spisowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1441