Zarządzenie Nr 0050.112.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Mrocza oraz jej jednostek organizacyjnych”

- Zarządzenie - Pobierz (51kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (4 listopada 2021)
Opublikował: Sebastian Mazur (4 listopada 2021, 23:22:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 687