Zarządzenie Nr 0050.68.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy pełnomocnictwa do realizacji projektu "Aktywnie w świat - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza" współfinansowanego z europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja, działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1. Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2010

Pobierz (98kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (29 lipca 2021)
Opublikował: Monika Lahutta (4 sierpnia 2021, 14:34:22)

Ostatnia zmiana: Monika Lahutta (5 sierpnia 2021, 09:44:29)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 615