Zarządzenie Nr 0050.44.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ulicą Zieloną w Mroczy (km 0+000,00 do km 0+116,60)”

Pobierz (52kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (27 maja 2021)
Opublikował: Sebastian Mazur (27 maja 2021, 14:35:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 260