Zarządzenie Nr 0050.20.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia regulaminu jej prac

Treść zarządzenia (124kB) pdf
Załącznik nr1 - Oświadczenie czlonka komisji (43kB) pdf
Załącznik nr 2 -Deklaracja poufności (33kB) pdf
Załącznik nr 3 - Karta oceny oferty (60kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (17 marca 2021)
Opublikował: Ewelina Musiał (17 marca 2021, 14:53:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 289