Zarządzenie Nr 0050.105.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza - Chwałka - Słupówko - Wiele - Drzewianowo w Gminie Mrocza - Etap III”

Pobierz (273kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (9 maja 2019)
Opublikował: Sebastian Mazur (27 maja 2020, 09:16:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77