Uchwały, Zarządzenia

Uchwały, Zarządzenia

Zarządzenie nr 120.34.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza [...]

Uchwała w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego

Uchwała nr VI/38/2015Rady Miejskiejz dnia 27 lutego 2015w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego [...]

metryczka