Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa targowiska miejskiego w Mroczy”

Pobierz (273kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (28 listopada 2018)
Opublikował: Sebastian Mazur (24 stycznia 2019, 11:53:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 662