Zarządzenie Nr 0050.686.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty   w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa trzech kompleksów Otwartych Stef Aktywności na terenie Gminy Mrocza - Otwarta Strefa Aktywności w Rościminie”

Pobierz (274kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (3 września 2018)
Opublikował: Sebastian Mazur (24 stycznia 2019, 11:39:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 391