Zarządzenie nr 0050.660.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic: Polnej, Rzecznej, Kościelnej, Słonecznej, Wacława Polewczyńskiego ”Połomskiego”, budowa ulicy Spokojnej – etap II  w Mroczy”.

- Pobierz (275kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (20 czerwca 2018)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (13 sierpnia 2018, 08:33:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427