Zarządzenie Nr 0050.664.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samsieczynek na odcinku 988 mb - Etap I”.

- Pobierz (274kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (5 lipca 2018)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (13 sierpnia 2018, 08:26:35)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (13 sierpnia 2018, 08:28:49)
Zmieniono: Korekta numeru zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 651