Zarządzenie Nr 0050.575.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę toalety publicznej w miejscowości Rościmin i Mrocza”

Pobierz (278kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (15 marca 2018)
Opublikował: Sebastian Mazur (2 maja 2018, 10:48:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 282