Zarządzenie Nr 0050.565.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza - Chwałka - Słupówko - Wiele - Drzewianowo w Gminie Mrocza - Etap II”

Pobierz (279kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (14 lutego 2018)
Opublikował: Sebastian Mazur (5 marca 2018, 07:45:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 332