Zarządzenie Nr 0050.462.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego wartość szacunkowa  nie  przekracza  kwoty  określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090115C relacji Kaźmierzewo -  Orzelski  Młyn  w  ramach  modernizacji  dróg  transportu  rolniczego  na  odcinku  500 mb.” 

Pobierz zarządzenie (278kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (13 czerwca 2017)
Opublikował: Sebastian Mazur (1 sierpnia 2017, 15:04:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 366