Zarządzenie Nr 0050.438.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego  wartość  szacunkowa  nie  przekracza  kwoty  określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie deficytu w 2017 roku - 670.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych” 
Pobierz zarządzenie (277kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (20 kwietnia 2017)
Opublikował: Sebastian Mazur (21 kwietnia 2017, 09:45:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 366