Zarządzenie Nr 0050.410.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090114C relacji Witosław - Wyrza polegająca na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin - Mrocza. Długość przebudowy 995 mb.”

Pobierz (279kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (13 lutego 2017)
Opublikował: Sebastian Mazur (21 lutego 2017, 14:20:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 384