Zarządzenie Nr 0050.244.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego  wartość szacunkowa  nie  przekracza  kwoty  określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa  drogi  gminnej  dojazdowej  do sali  widowiskowo  - sportowej w Mroczy”

Pobierz zarządzenie (272kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (29 lutego 2016)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (12 marca 2016, 12:35:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 407