Referendum ogólnokrajowe - 2015

Referendum ogólnokrajowe - 2015

Komunikat Obwodowych Komisji d/s Referendum

o godzinie rozpoczęcia pracy przez członków OKdsR oraz godzinach otwarcia lokali. [...]

Zarządzenie Nr 0050.141.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie odwołania członków Obwodowych Komisji d/s Referendum Nr 3 i Nr 8, powołanych dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.137.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.131.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września [...]

Składy Obwodowych Komisji d/s Referendum

w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.135.2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji d/s Referendum Nr 3, powołanej dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. [...]

Komunikat w sprawie spisu wyborców w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

KOMUNIKATBurmistrza Miasta i Gminy Mroczaz dnia 17 sierpnia 2015 r.w sprawie spisu wyborców w  referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy [...]

Komunikat w sprawie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji do spraw referendum

KOMUNIKATBurmistrza Miasta i Gminy Mroczaz dnia 11 sierpnia 2015 r.w sprawie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji do spraw referendum, w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.Zwołuje się pierwsze [...]

Zarządzenie Nr 0050.132.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.131.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.127.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie wskazania pracowników samorządowych Gminy Mrocza do składów obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.126.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do glosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.121.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego informatycznej obsługi w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 lipca 2015 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach tych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 lipca 2015 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.KOMUNIKATBurmistrza Miasta i Gminy Mroczaz dnia 10 lipca 2015 r.w sprawie [...]

Zarządzenie Nr 0050.110.2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 [...]

Zarządzenie Nr 0050.109.2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie techniczno – administracyjnej obsługi zadań referendalnych na terenie Gminy Mrocza w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [...]

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących:

dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do [...]

Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum - [...]

metryczka