Skarbnik MiG Mrocza

Skarbnik Miasta i Gminy Mrocza - Małgorzata Konkowska-Górecka
Skarbnik Miasta i Gminy Mrocza - Małgorzata Konkowska-Górecka

UMiG w Mroczy
Pl. 1 Maja 20
89 - 115 Mrocza
Tel. (0-52) 3867410, 3867420

Skarbnik Gminy - stanowisko z powołania.

Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy :
1) Opracowuje projekt budżetu Gminy
2) Zapewnia realizację budżetu Gminy
3) Nadzoruje pracę Referatu Finansowo- Budżetowego oraz stanowiska ds. kontroli
4) Dokonuje bieżących analiz budżetu i informuje o jego realizacji
5) Wykonuje obowiązek składania kontrasygnaty
6) Zapewnia ochronę mienia komunalnego przez wskazanie jaką ta ochrona ma mieć formę
7) Przygotowuje niezbędne dokumenty dotyczące obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie oraz pomiędzy Urzędem a Gminnymi Jednostkami Organizacyjnymi
8) Nadzoruje realizację ustaw dotyczących gospodarki finansowej
9) Przedstawia propozycje w sprawie wydzielania środków finansowych będących w dyspozycji Gminnych Jednostek Pomocniczych
10) Przedstawia propozycję dotyczące mienie będącego w dyspozycji Gminnych Jednostek Pomocniczych i Organizacyjnych
11) Nadzoruje kontrolę wewnętrzną w Urzędzie i Gminnych Jednostek Organizacyjnych dotyczącą gospodarki finansowej
12) Przekazuje kierownikom referatów, samodzielnych stanowisk w Urzędzie oraz kierownikom Gminnych Jednostek Organizacyjnych dane dotyczące budżetu i gospodarki finansowej.


metryczka


Wytworzył: Sekretarz MiG Mrocza (9 lipca 2003)
Opublikował: Sebastian Mazur (30 lipca 2003, 09:44:55)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (20 maja 2013, 10:35:57)
Zmieniono: Edycja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9723