Zaświadczenia o prawie do głosowania

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania:
- jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania, 
- drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania. 
Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.
W przypadku utraty zaświadczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu.
Zaświadczenia można odbierać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza  Plac 1 Maja 20 pokój 204   w godzinach pracy Urzędu w piątek do godziny 14.00 do 22 maja 2015 roku.

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - Pobierz (29kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Biniakowska (11 maja 2015)
Opublikował: Sebastian Mazur (11 maja 2015, 14:08:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 442