Zarządzenie Nr 0050.188.2015 z dnia 19 listopada 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego  wartość  szacunkowa  nie  przekracza  kwoty  określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację  zadania  pn.:  „Obsługa  bankowa  budżetu  Gminy  Mrocza  oraz  jej  jednostek organizacyjnych”

Pobierz (153kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (19 listopada 2015)
Opublikował: Sebastian Mazur (20 listopada 2015, 13:22:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 414