Zarządzenie Nr 0050.182.2015 z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Mrocza oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”

Pobierz (152kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (12 listopada 2015)
Opublikował: Sebastian Mazur (16 listopada 2015, 13:20:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 462