Zarządzenie Nr 0050.119.2015 z dnia 27 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego  wartość szacunkowa  nie  przekracza  kwoty  określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację  zadania  pn.:  „Dostawa  wyposażenia  do  oddziałów przedszkolnych  w  ramach Projektu pn. "Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza"

Pobierz zarządzenie (123kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (27 lipca 2015)
Opublikował: Sebastian Mazur (29 września 2015, 22:03:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 333