Zarządzenie Nr 0050.104a.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.

zmieniające  Zarządzenie  Nr  0050.101.2015    Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Mrocza  z  dnia 10  czerwca  2015  r.  w  sprawie  powołania  komisji  przetargowej  dla  oceny  i  wyboru najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  wartość  szacunkowa  nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo  zamówień  publicznych  na  realizację  zadania  pn.:  „Zaciągnięcie  zobowiązania  w formie  wykupu  wierzytelności  długoterminowej  na  realizację  zadania  inwestycjnego  w Gminie Mrocza pn. Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz zapleczem i infrastrukturą w kwocie do 3.100.000,00 zł”

Pobierz zarządzenie (122kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (15 czerwca 2015)
Opublikował: Sebastian Mazur (29 września 2015, 21:23:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 383