Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017


Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjum prowadzonych przez Gminę Mrocza na rok szkolny 2016/2017.

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1942) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Zarządzeniem Nr 0050.225.2016 z dnia 25 stycznia 2016r. ustalił dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego w Mroczy, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Mrocza.


Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35) do publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrocza i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów, zmienionej Uchwałą Nr XVI/150/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r. 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.


Zgodnie z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.  

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Mrocza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.Pliki do pobrania:

1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Miejskiego w Mroczy oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 pobierz (126kB) pdf ,

2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 pobierz (116kB) pdf ,

3. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Mrocza pobierz (140kB) pdf ,

4. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej pobierz (68kB) pdf ,

5. Kryteria naboru do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz wykazem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów pobierz (74kB) pdf ,

6. Kryteria naboru do publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz wykazem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów pobierz (54kB) pdf ,

7. Zarządzenie Nr 0050.225.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mrocza pobierz (359kB) pdf ,

8. Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrocza i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów pobierz (280kB) pdf ,

9. Uchwała Nr XVI/150/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r. pobierz (207kB) pdf ,

10.  Uchwała Nr XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych   przez Gminę Mrocza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów pobierz (251kB) pdf .

Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy wyszczególnione w poz. 9 i 10 wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.metryczka


Wytworzył: Hanna Polewczyńska (29 stycznia 2016)
Opublikował: Katarzyna (29 stycznia 2016, 20:57:32)

Ostatnia zmiana: Katarzyna (15 lutego 2016, 11:56:48)
Zmieniono: Dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 577