Spotkanie informacyjne o zasadach programu CZYSTE POWIETRZE (czwarte)

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza zaprasza mieszkańców miasta i gminy Mrocza na spotkanie informujące o zasadach programu priorytetowego "Czyste powietrze", które odbędzie się dnia 24 maja 2022 r. w godz. 15:00 – 16:00 w Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego  Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 Dofinansowanie może dotyczyć:
- wymiany starych źródeł ciepła
- termomodernizacji budynków (ocieplenie przegród budowlanych),
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
- zakupu/montażu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
- zakupu/montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej                                        - zakupu/montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła                                                 - dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Mieszkańcy naszej gminy mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek o dotację z Programu "Czyste Powietrze" oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Pobierz informację (55kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (12 maja 2022)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (13 maja 2022, 11:38:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241