Zarządzenie Nr 0050.13.2014 z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych (ładowacza czołowego, pługa do odśnieżania, posypywarki, kosiarki bijakowej bocznej oraz rębaka - rozdrabniacza do gałęzi)"


Pobierz zarządzenie (43kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (22 grudnia 2014)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (13 stycznia 2015, 12:55:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 557