Zarządzenie Nr 0050.1.2014 z dnia 2 grudnia 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat"

Pobierz zarządzenie (47kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (2 grudnia 2014)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (15 grudnia 2014, 11:36:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 544