Zarządzenie Nr 0050.730.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090114C relacji Witosław - Wyrza w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 1.183 metrów"

Pobierz zarządzenie (47kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (30 maja 2014)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (24 czerwca 2014, 11:51:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 638