Zarządzenie Nr 0050.707.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika przy ul. Łąkowej"

Pobierz zarządzenie (46kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (18 kwietnia 2014)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (30 kwietnia 2014, 12:53:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 649