Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę działki Nr 171/4 położonej w Krukówku z dnia 05.11.2012r.

Mrocza, dnia 05.11.2012r
Znak sprawy: RR.6845.25.2012
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 171/4 POŁOŻONEJ W KRUKÓWKU Z DNIA 05.11.2012 R.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, informuje, że w dniu 5 listopada 2012 roku o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, sala 205, został rozstrzygnięty przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie działki o pow. 0,8553 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 171/4, na okres do 3 lat, położonej w Krukówku, zapisanej w KW BY1U/00011819/3, stanowiącej własność gminy Mrocza.
Do przetargu zostali dopuszczeni wszyscy oferenci (2 osoby).
Roczna stawka wyjściowa za dzierżawiony obszar wynosiła 5,30625dt wartości żyta na 1 rok.
Najwyższa stawka osiągnięta w przetargu wyniosła 5,40625 dt wartości żyta na 1 rok.
Komisja postanowiła, że przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona Panu Wojciechowi Becker, zam. w gminie Mrocza, z uwagi najwyższą stawkę oferowanego czynszu dzierżawnego.
Ogłoszenie wywiesza się na okres 7 dni od dnia 05.11.2012 r. do dnia 11.11.2012 r.
Mrocza, dnia 05 listopada 2012r.
 
                                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (5 listopada 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (5 listopada 2012, 14:26:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1458