2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokali

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

     z dnia 05 sierpnia 2010 r.
 
     Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78 poz. 682) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku  Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na wykonaniu studni głębinowej nr 5Q o głębokości  h=52,5m i zasobach eksploatacyjnych w wielkości Q=60,0 m3/h przy depresji  s=22,5m, na ujęciu wód podziemnych, na dz. nr ewid. 433/11 w Mroczy. 
     Na podstawie art. 10 K.P.A., zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, pokój nr 312 w terminie 21 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Leszek Górecki (5 sierpnia 2010)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (6 sierpnia 2010, 08:40:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1241