Zarządzenie Nr 0151/55/10

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części działki, na okres do 3 łat, położonej w Wyrzy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 98/4, wpisanej w KW 11823 N o pow. 0,9616 ha, stanowiącej własność gminy Mrocza Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2004 r Nr. 207 poz.2108 z późniejszymi zmianami)

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (26 kwietnia 2010)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (1 czerwca 2010, 12:30:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1277