Wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Dowód osobisty lub inny dokument z fotografią stwierdzający tożsamość.
2. Wniosek o wydanie odpisu.

II. OPŁATY
Opłata skarbowa:
- Od sporządzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego – 22,00 zł.
- Od sporządzenia odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego – 33,00 zł.
Opłacie nie podlegają:
- Odpisy skrócone wszystkich aktów, wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego w liczbie 3 egzemplarzy.
- Odpisy wydawane w sprawach wymienionych w art. 2.1 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z póź. zm.).
- Odpisy wydawane w sprawach wymienionych w art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z póź. zm.).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu złożenia wniosku lub w innym terminie uzgodnionym z wnioskodawcą.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój nr 204a.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Kierownika USC.

VI. UWAGI
Odpisy aktów stanu cywilnego może otrzymać osoba, której dokument dotyczy, osoba spokrewniona lub osoba, która wykaże interes prawny.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, nr konta 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003.

VII. ZAŁĄCZNIKI
- Wniosek o wydanie odpisu zupełnego aktu urodzenia pobierz druk (64kB) pdf
- Wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia pobierz druk (64kB) pdf
- Wniosek o wydanie odpisu zupełnego aktu małżeństwa pobierz druk (65kB) pdf
- Wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa pobierz druk (65kB) pdf
- Wniosek o wydanie odpisu zupełnego aktu zgonu pobierz druk (63kB) pdf
- Wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu pobierz druk (64kB) pdf
- Wniosek o wydanie 3 różnych odpisów pobierz druk (62kB) pdf
- Wniosek o wydanie odpisu skróconego wielojęzycznego pobierz druk (74kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36 poz. 180 z póź. zm). oraz Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z póź. zm.).

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (3 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (3 września 2005, 13:28:04)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 11:32:32)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 37646