Zarządzenie Nr 0050.96.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 czerwca 2024 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy oraz Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Maluch + 2022-2029

pobierz (261kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (20 czerwca 2024)
Opublikował: Monika Lahutta (20 czerwca 2024, 14:07:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112