Rozstrzygnięcie Konkursu "Chrońmy powietrze wokół nas"

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Chrońmy powietrze wokół nas” został rozstrzygnięty!
Razem ze zgłoszeniami otrzymaliśmy 56 prac konkursowych.
Konkurs organizowany był w ramach edukacji ekologicznej, informacyjnej na rzecz czystszego powietrza. Celem konkursu było:
− zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem jakości powietrza,
− wzrost poziomu wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza oraz działań podejmowanych na rzecz zmniejszenia tych zanieczyszczeń,
− podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wpływu jakości powietrza na zdrowie człowieka i środowisko,
− kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy wobec środowiska,
− pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.
Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu gminy Mrocza (zamieszkujący województwo kujawsko-pomorskie) i został przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
− I kategoria – dzieci przedszkolne,
− II kategoria – dzieci w wieku szkolnym klasy 1 – 3,
− III kategoria – dzieci i młodzież w wieku szkolnym klasy 4 – 8.

Zgodnie z regulaminem konkursu Zarządzeniem Nr 0050.166.20203 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 października 2023 r. powołano Komisję Konkursową do przeprowadzenia oceny prac zgłoszonych na konkurs ekologiczny pn.: „Chrońmy powietrze wokół nas”.

W I kategorii – dzieci przedszkolne  wpłynęły 4 prace.
W II kategorii – dzieci w wieku szkolnym klasy 1 -3 wpłynęło 25 prac łącznie (z I klasy - 14 prac, II klasy - 9 prac, III klasy - 2 prace).
W III kategorii – dzieci i młodzież w wieku szkolnym klasy 4 - 8 wpłynęło 27 prac łącznie 
(z IV klasy - 7 prac, V klasy - 7 prac, VI klasy - 8 prac, VII klasy - 3 prace, VIII klasy - 2 prace).

Komisja przydzielając nagrody kierowała się następującymi kryteriami:
zgodność pracy z tematyką,
inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
wkład pracy,
ogólne wrażenia estetyczne

W kategorii I – dzieci przedszkolne nagrody przyznano:
I miejsce – Kornelia Matyszewska, Niepubliczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa Mini Akademia w Mroczy, Tytuł pracy: „Tęczowa planeta”
I miejsce I Kategoria (4671kB) jpg

II miejsce – Martyna Murawska, Oddział przedszkolny – Szkoła Podstawowa w Witosławiu, Tytuł pracy: „Aby uratować nasz świat, musimy zadbać o nasze płuca”

III miejsce – Maria Czarnikowska, Przedszkole Miejskie w Mroczy, Tytuł pracy: Ratujmy Ziemię” 
 
Wyróżnienie: Filip Fackowski, Przedszkole - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu, Tytuł pracy: „Chrońmy powietrze wokół nas” 
 

W kategorii II – dzieci w wieku szkolnym klasy I – III nagrody przyznano:
I miejsce – Lena Łoposiewicz, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu (klasa IIA), Tytuł pracy: „Czyste powietrze, zdrowi mieszkańcy”
1 miejsce II Kategoria (4036kB) jpg

II miejsce – Mateusz Banach, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy (klasa IA), Tytuł pracy: „Daj ziemi zdrowy oddech”
  2 miejsce II kategoria (4525kB) jpg

III miejsce – Amelia Konieczna, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu (klasa II), Tytuł pracy: „Razem zadbajmy o nasz świat”
3 miejsc II kategoria (4915kB) jpg
 
Wyróżnienie:
Lena Chamera, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu (klasa II), Tytuł pracy: „Dbajmy o powietrze wokół nas”

Franciszek Grochowski, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu (klasa I), Tytuł pracy: „Chrońmy powietrze wokół nas”

Kacper Pazderski, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy (klasa III), Tytuł pracy: „Płuca ziemi”

W kategorii III – dzieci i  młodzież w wieku szkolnym klasy IV – VIII nagrody przyznano:
I miejsce – Sonia Polewczyńska, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy (klasa VI), Tytuł pracy: „Chrońmy powietrze wokół nas”

II miejsce – Marta Iciek, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy (klasa IV), Tytuł pracy: „Wybór należy do ciebie”

III miejsce – Julia Cerajewska, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu (klasa VII), Tytuł pracy: „Chrońmy powietrze wokół nas”

Wyróżnienie:
Paweł Lewandowski, NSP w Kosowie (klasa VIII), Tytuł pracy: „Chrońmy powietrze wokół nas”

Lena Leks, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy (klasa V), Tytuł pracy: „Czyste powietrze na 5”

Elizareta Odynets, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu (klasa IV), Tytuł pracy: „Kwiatek życia”


Ponadto komisja postanowiła wyróżnić pracę za udział w konkursie – Filip Gapiński, NSP w Kosowie, klasa IV  (Nagroda od UMiG w Mroczy)
 


metryczka


Wytworzył: Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (14 listopada 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (14 listopada 2023, 15:15:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104