Zarządzenie Nr 0050.23.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo i Witosław w gminie Mrocza"

Pobierz (46kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (8 marca 2023)
Opublikował: Monika Lahutta (8 marca 2023, 08:29:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 148