2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2023

Zarządzenie Nr 021.2.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 021.2.2023 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: ,,Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 35 000 litrów"

Zarządzenie Nr 021.2.2023 z dnia 16 stycznia 2023 (673kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Alicja Babiarz-Synakiewicz (16 stycznia 2023)
Opublikował: Alicja Boć (20 stycznia 2023, 11:16:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160