Zarządzenie Nr 0050.182.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 090718C w ciągu ul. Piotra w Mroczy od km 0+000 do km 0+565"

Pobierz (49kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (29 września 2022)
Opublikował: Monika Lahutta (30 września 2022, 08:44:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 258