Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

 

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Rejestr podlega publikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, na stronach podmiotowych właściwej gminy oraz ministra właściwego do spraw rodziny.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych - strona internetowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

Wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków i klubów dziecięcych tj.: o wpis, o zmianę lub wykreślenie z rejestru lub wykazu żłobków lub klubów dziecięcych są składane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Karta procedury zadania - wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych

metryczka


Wytworzył: Gabriela Trzeciakowska (21 października 2021)
Opublikował: Gabriela Trzeciakowska (21 października 2021, 09:43:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191