Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2021 roku

Informujemy mieszkańców o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na terenie  Miasta i Gminy Mrocza.

Dofinansowanie będzie udzielane w ramach pozyskania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Termin składania wniosków przez zainteresowanych:  do 19 marca 2021r. 
Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w 2021 roku.

Miejsce składania wniosków:  Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89 - 115 Mrocza.

Nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.
Do obowiązków właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości w zakresie demontażu wyrobów azbestowych należy zgłoszenie faktu zamiaru rozpoczęcia robót do właściwego terenowego organu administracji architektoniczno-budowlanej (Starosty Nakielskiego).

Kwota dofinansowania będzie znana po ogłoszeniu informacji o wysokości dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Dodatkowe  informacje dotyczące wymiany pokryć dachowych zawierających azbest, dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy lub pod numerem telefonu (52) 386 74 26.

Poniżej do pobrania wniosek wraz z załącznikami:
1. Formularz wniosku (117kB) pdf
2. Oświadczenie - zgoda na realizację inwestycji (255kB) pdf - w przypadku współwłasności oświadczenie wypełnia każdy współwłaściciel nieruchomości;
3. W zależności od zakresu robót:- Decyzja o pozwoleniu na budowę (kopia);- Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę (kopia);
- Dokonane zgłoszenie:
a) budowy obiektów budowlanych (kopia);
b) wykonania robót budowlanych (kopia);
c) zgłoszenie dokonania rozbiórki obiektu budowlanego (kopia) - niewymagających pozwolenia na budowę, uzyskane od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,
4. Informacja o wyrobach zawierających azbest (576kB) pdf
5 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (82kB) pdf
6. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, bądź działalności w rolnictwie (100kB) pdf
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dotyczy przedsiębiorców (58kB) excel
8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - dotyczy rolników (367kB) pdf

metryczka


Wytworzył: p.o. Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (25 lutego 2021)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (25 lutego 2021, 12:46:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85